Lesmateriaal, lezingen en cursussen

GreenenCool heeft gratis lesmateriaal vanaf groep 7 van de lagere school t/m VWO-6.
Het materiaal is vooral geschikt voor de exacte vakken: natuurkunde, wiskunde, rekenen, biologie en science.
Docenten kunnen het lesmateriaal downloaden nadat een inlogcode is aangevraagd.

Ook kunnen lezingen en cursussen voor jongeren, voor docenten en voor andere volwassenen worden geboekt.

Aanvragen van cursussen, informatie en inlogcodes kan bij: greenencool@gmail.com